Фирма CCS България ООД е водеща в областта на доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на системи за контрол на замърсявания, газанализатори, газдетектори, кислородомери, прахомери, микробиологични пробовземачи, лазерни броячи на частици, системи за мониторинг, апаратури за анализ на води, гама-сонди, дозиметри и лабораторно обзавеждане. Висококвалифицирани нейни експерти извършват услуги по калибриране на лазерни броячи на частици, консултантски услуги и услуги по измерване и квалификация на чисти стаи и зони, съгласно изискванията на ISO 14644 и EU GMP.

Фирма CCS България ООД е въвела СУК и притежава сертификат за съответствие на СУК съгласно БДСEN ISO:9001:2015  издаден от "Сертификация" ЕАД. "Политика по качеството"